Osvětlení

Kondenzátor je důležitá pasivní elektronická součástka, která se široce používá v oblasti osvětlení pro zlepšení kvality obvodu a zajištění normálního provozu lamp.Nejpoužívanějšími aplikacemi kondenzátorů v oblasti osvětlení jsou korekce účiníku a zpracování elektromagnetické kompatibility.Při použití svítidel a svítidel mohou kondenzátory zlepšit stabilitu svítidel, prodloužit životnost a zlepšit světelný efekt tím, že korigují účiník a eliminují signál elektromagnetického rušení v obvodu.

Následuje popis použití kondenzátorů v oblasti osvětlení:

1. Korekce účiníku: Při používání výbojek může nastat problém s nízkým účiníkem v obvodu výbojek, který ovlivní životnost a světelný efekt výbojek.K tomu je nutná korekce účiníku pomocí kondenzátorů.Využijte vlastnosti kondenzátorů k přeměně jalového výkonu na činný výkon, zlepšení účiníku výbojek a zároveň snížení energetických ztrát.Kondenzátorová korekce účiníku je klíčovým krokem ke zlepšení využití energie svítidel a zajištění lepšího světelného efektu a stability svítidel.

2. Léčba elektromagnetické kompatibility: V obvodu lampy se mohou vyskytovat signály elektromagnetického rušení, které ovlivní životnost a světelný efekt lampy.Z tohoto důvodu je třeba pro EMC zpracování použít kondenzátory.Kondenzátory mohou absorbovat a eliminovat elektromagnetické vlny v obvodu, aby byla zajištěna stabilita a životnost lamp.

3. Řízení jasu: Kondenzátory jsou také široce používány při řízení jasu lamp.V obvodu lampy může kondenzátor řídit jas lampy úpravou napětí a proudu v lampě.Pomocí charakteristik kondenzátorů lze měnit tok proudu a napětí v obvodu pro řízení zvyšování a snižování jasu.

4. Filtr: Kondenzátory lze také použít jako filtry v obvodech lamp a hrají důležitou roli.Pomocí charakteristik kondenzátorů lze odstranit rušivé signály a rušivé signály v obvodu, aby se zajistil světelný efekt a stabilita lamp.Při použití obvodu lampy je kondenzátor důležitou součástí filtru a hraje klíčovou roli při zajišťování stabilního provozu obvodu.

Obecně platí, že kondenzátory hrají důležitou roli v oblasti osvětlení a jsou klíčovými součástmi pro zajištění normálního provozu lamp.Kondenzátory se používají hlavně v hlavních aplikačních scénářích, jako je korekce účiníku, zpracování elektromagnetické kompatibility, řízení jasu a filtry.S neustálým pokrokem osvětlovací techniky se bude aplikace kondenzátorů dále rozšiřovat, což přinese více inovací a technologického pokroku do osvětlovacího průmyslu.
Vysoce výkonný spínaný zdroj pro osvětlení má výhody nízké hmotnosti, velké kapacity, vysoké účinnosti a malých rozměrů, ale spínaný zdroj bude během provozu generovat velké špičky a vlnky.Pokud kondenzátor napájecího zdroje nemůže poskytnout silnou podporu napájecímu modulu, nebude možné se vyhnout špičkám a zvlnění, což má za následek poškození. Aby se tento problém vyřešil, společnost YMIN uvedla na trh řadu kondenzátorů s vysokým napětím a vysokou stabilitou a ultra -nízká teplota a vysoká stabilita, která může zlepšit dopad na životnost napájecího zdroje způsobený špičkovým rušením a velkým zvlněním spínaného zdroje během provozu.

Související produkty

1. Hliníkové elektrolytické kondenzátory typu SMD

Hliníkové elektrolytické kondenzátory typu SMD

2. Hliníkové elektrolytické kondenzátory s radiálním vedením

Hliníkové elektrolytické kondenzátory s radiálním vývodem

3. Elektrické dvouvrstvé kondenzátory (super kondenzátory)

Elektrické dvouvrstvé kondenzátory (super kondenzátory)

4. Pevné elektrolytické kondenzátory z vodivého polymeru hliníku typu SMD

Pevné elektrolytické kondenzátory s vodivým polymerem a hliníkem typu SMD

5. Tuhé elektrolytické kondenzátory s vodivým polymerem a hliníkem s radiálním vedením

Tuhé elektrolytické kondenzátory s vodivým polymerem a hliníkem s radiálním vývodem

6. Vícevrstvé polymerní hliníkové pevné elektrolytické kondenzátory

Vícevrstvé polymerní hliníkové pevné elektrolytické kondenzátory

7. Vodivé polymerní hybridní hliníkové elektrolytické kondenzátory typu SMD

Vodivé polymerové hybridní hliníkové elektrolytické kondenzátory typu SMD

8. Vodivé polymerové hybridní hliníkové elektrolytické kondenzátory s radiálním vedením

Hybridní hliníkové elektrolytické kondenzátory s vodivým polymerem s radiálním vývodem

9.Vícevrstvé keramické kondenzátory

Vícevrstvé keramické kondenzátory