Chytrý měřič

Inteligentní měřič je druh zařízení pro automatizaci energetického systému, který má v moderní společnosti širokou škálu aplikací.Používají digitální technologii k řízení energetického systému a zlepšují spolehlivost a flexibilitu spotřeby elektřiny spotřebitelů.Kondenzátory jsou jednou z důležitých součástí inteligentních měřičů a jejich aplikace v inteligentních měřičích může dále zlepšit kvalitu napájení a stabilitu systému.

1. Korekce účiníku
Jednou z hlavních rolí kondenzátorů v inteligentních měřičích je zlepšit stabilitu zátěže a účinnost využití energie pomocí technologie korekce účiníku.Když je fázový rozdíl mezi napájecím napětím zátěže a proudem (tj. účiníkem) menší než 1, je-li k zásuvce připojen odpovídající počet kondenzátorů, může být účiník napájecího zdroje vylepšen, čímž snížení nákladů na elektrickou energii a zatížení sítě a snížení energetického systému.odpad.

2. Snížení špičky výkonu
Kondenzátory lze použít k utlumení výkonových špiček (výkonových přechodových jevů) ve střídavém napájení, aby se omezily nepřesné odečty měřidel.Tato nepřesnost je obvykle způsobena proudovými špičkami generovanými elektrickými přechodovými jevy.Když je kondenzátor připojen ke střídavému obvodu, kondenzátor udržuje stabilní napětí, čímž snižuje velikost přechodového signálu a snižuje zbytečné chyby měření.

3. Korekce průběhu výkonu
Kondenzátory lze také použít pro korekci průběhů výkonu v energetických systémech.Především korekcí střídavé složky na průběhu se průběh přibližuje čisté sinusovce.To je zvláště užitečné pro elektroměry s nízkou nebo nelineární zátěží.Korekcí abnormálních průběhů mohou kondenzátory zlepšit přesnost měření energie a zvýšit rychlý výstup napájecích zdrojů, aby se vyrovnaly s různými změnami amplitudy síťového napětí.

4. Filtrování výkonu
Kondenzátory lze také použít pro filtrování energie v inteligentních měřičích.Jejich úlohou je snížit falešný signál, ale ponechat čistý elektrický signál, což vede k přesnějšímu měření.Filtr je malých rozměrů a lze jej snadno připevnit k plášti energetického systému bez speciální instalace, takže je široce používán v energetickém systému.

5. Skladování elektrické energie
Vzhledem k tomu, že inteligentní měřiče musí pracovat stabilně po dlouhou dobu, musí existovat dostatečné rezervy výkonu, aby byla zajištěna stabilita.Kondenzátory mohou rychle absorbovat energii do sítě a uložit ji pro uvolnění v případě potřeby.To je důležité, aby inteligentní měřiče poskytovaly záložní napájení během reverzace energetického systému nebo nouzových výpadků.Kondenzátory mohou rychle reagovat na změny v síti, a tím zajistit stabilitu systémů inteligentních měřičů.

V oblasti inteligentních měřičů mají kondenzátory více funkcí, včetně korekce derivace výkonu, snížení výkonové špičky, korekce průběhu výkonu, filtrování výkonu a ukládání výkonu.Vzhledem k tomu, že inteligentní měřiče potřebují pracovat stabilně po dlouhou dobu, je použití kondenzátorů stále důležitější.Výběrem vhodného schématu instalace kondenzátoru lze zlepšit přesnost, bezpečnost a funkci inteligentního měřiče, aby se mohl lépe přizpůsobit požadavkům moderního energetického systému.

Související produkty

3. Elektrické dvouvrstvé kondenzátory (super kondenzátory)

Superkondenzátory